معرفی انواع دندان های دائمی در انسان، اسامی، تعداد، سن رویش و وظیفه به همراه تصویر دندان طبیعی

دندان ها یکی از مهم ترین اعضای بدن ما هستند چرا که نقش های بسیار مهمی از جمله کمک به تغذیه و جویدن، کمک به تکلم و همچنین ایجاد فرم طبیعی صورت و زیبایی را بر عهده دارند.

در ادامه ی این مقاله از وب سایت دنتال مد قصد داریم به موضوعات زیر بپردازیم:

 • آشنایی با دو سری دندان شیری و دائمی در انسان
 • معرفی انواع دندان های دائمی همراه با شکل و اسامی فارسی/انگلیسی
 • سن رویش، تعداد، عملکرد و وظیفه ی هر نوع دندان
 • نگاهی به انواع دندان های دائمی روی تصویر دندان های طبیعی

آشنایی با دو سری دندان شیری و دائمی در انسان

هر انسان در طول زندگی خود، دارای دو سری دندان می باشد:

 1. دندان های شیری Deciduous /Primary teeth
 2. دندان های دائمی Permanent teeth

دندان های شیری Deciduous /Primary teeth . دندان های دائمی Permanent teeth

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگ بر روی آن کلیک کنید.

دندان های شیری

اولین دندان هایی هستند که در دهان رویش پیدا می کنند. رویش این دندان ها معمولا از 6 ماهگی آغاز شده و تا سن 2 الی 3 سالگی ادامه می یابد. این دندان ها به تعداد 20 عدد بوده و شامل ده دندان در هر فک می باشند.

عکس دندان شیری انسان Deciduous /Primary teeth

دندان های شیری از حدود سن 6 الی 7 سالگی شروع به لق شدن و ریزش می نمایند و به تدریج با دندان های دائمی جایگزین می شوند که این روند تا سن 11 الی 12 سالگی ادامه می یابد. دندان های شیری علی رغم این که جایگزین خواهند شد، همچنان به مراقبت زیادی نیاز دارند زیرا سلامت و رشد صحیح دندان های دائمی تا حد زیادی وابسته به سلامت این دندان ها می باشد. از دست رفتن دندان های شیری زودتر از موعد ریزش طبیعی آن ها، می تواند باعث مشکلات بسیاری از جمله تاخیر در رویش دندان های دائمی، کمبود فضا و در نتیجه به هم ریختن نظم دندان ها در آینده شود.

زمان افتادن دندان های شیری در کودکان

دندان های دائمی

این دندان ها از سن 6 الی 7 سالگی شروع به رویش می نمایند و شامل 32 عدد هستند که 16 دندان در فک بالا و 16 دندان مشابه در فک پایین می باشد. دندان های هر فک در دو نیمه ی راست و چپ (هر نیمه شامل 8 دندان) وجود دارند که هر نیمه مشابه و قرینه ی نیمه ی سمت مقابل می باشد. این دندان ها در صورت از دست رفتن، به طور طبیعی جایگزین نخواهند شد.

این مقاله را نیز حتما بخوانید : معرفی انواع دندان های شیری در کودکان

معرفی انواع دندان های دائمی همراه با شکل و اسامی

دندان های دائمی بر حسب شکل و همچنین وظیفه به 4 گروه تقسیم می شوند:

معرفی انواع دندان های دائمی همراه با شکل و اسامی

اسامی دندانها با شکل کس دندان های دائمی انسان

دندان های اینسایزور Incisor یا پیش (ثنایا):

 • شامل دندان های پیش میانی و پیش طرفی
 • این دندان ها دارای یک لبه ی تیز و برنده بوده و تک ریشه می باشند.

دندان های اینسایزور Incisor یا پیش (ثنایا)

کانین Canine (نیش):

 • این دندان دارای یک تاج نوک تیز بوده و تک ریشه می باشد.
 • دندان کانین معمولا بلندترین ریشه را در بین دندان ها دارا می باشد.

دندان کانین Canine ( نیش )

پرمولر Premolar (آسیای کوچک):

 • شامل دندان های پرمولر اول و پرمولر دوم
 • تاج این دندان ها دارای دو برجستگی می باشد.
 • این دندان ها می توانند یک یا دو ریشه داشته باشند.

دندان پرمولر Premolar (آسیای کوچک)

مولر Molar (آسیای بزرگ):

 • شامل دندان های مولر اول، مولر دوم و مولر سوم که به دندان مولر سوم دندان عقل (Wisdom Tooth) نیز گفته می شود.
 • تاج این دندان ها دارای چندین برجستگی بوده و می توانند دو ریشه ای یا سه ریشه ای باشند.

دندان مولر Molar (آسیای بزرگ)

سن رویش، تعداد، عملکرد و وظیفه ی هر نوع دندان

انواع دندان های دائمی در انسان

دندان های پیش یا اینسایزور به تعداد 4 عدد در هر فک (2 عدد پیش میانی راست و چپ و 2 عدد پیش طرفی راست و چپ) و مجموعا 8 عدد در بریدن غذاها و گاز زدن مواد غذایی به ما کمک می کنند. همچنین این دندان ها با حمایت و ساپورت لب ها در زیبایی و ایجاد فرم طبیعی صورت نقش دارند. این دندان ها به کمک زبان توانایی تلفظ صحیح برخی حروف و کلمات را نیز به ما می دهند.

دندان های نیش یا کانین به تعداد 2 عدد در هر فک (یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ) و مجموعا 4 عدد در پاره کردن تکه های غذایی و نیز حمایت لب ها و ایجاد فرم طبیعی بافت های صورت نقش دارند.

دندان های آسیای کوچک یا پرمولر به تعداد 4 عدد در هر فک (آسیای کوچک اول و دوم راست و آسیای کوچک اول و دوم چپ) و مجموعا 8 عدد در جویدن غذاها به ما کمک می کنند.

دندان های آسیای بزرگ یا مولر به تعداد 6 عدد در هر فک (آسیای بزرگ اول، دوم و سوم راست و آسیای بزرگ اول، دوم و سوم چپ) و مجموعا 12 عدد در جویدن و له کردن غذا نقش مهمی دارند. همچنین این دندان ها به همراه آسیاهای کوچک به حمایت و برجسته نگه داشتن بافت گونه و زیبایی ساختار صورت کمک می کنند.

این محصول را حتما ببینید : آموزش جامع دستیار دندانپزشکی 

نگاهی به انواع دندان های دائمی روی تصویر دندان های طبیعی

پیش میانی – پیش طرفی – نیش

نگاهی به انواع دندان های دائمی روی تصویر دندان های طبیعی

آسیای کوچک – آسیای بزرگ

تصویر دندان آسیای بزرگ و آسیای کوچک

پایان مقاله.