23 فروردین ماه در ایران به نام روز دندانپزشک نامگذاری شده است. البته 6 مارس هم روز جهانی دندانپزشک می باشد:

What day is National Dentist Day?
March 6 is National Dentist’s Day, a day to celebrate the men and women who keep our chompers chomping, our gnashers gnashing, and our whites pearly. Dentists are doctors who specialize in oral health.
اهمیت نقش سلامت دهان و دندان در حفظ سلامتی و جلوگیری از بروز بسیاری از بیماری‌ها بر کسی پوشیده نیست. دندانپزشکان بعنوان یکی از اعضای تیم سلامت؛ با توجه به خدماتی که در راستای درمان بیماری‌های دهان و دندان، ارتقای سطح سلامت، پیشگیری و آموزش روش‌های بهداشتی به افراد جامعه ارائه می‌دهند، نقش بسیار مهم و قابل توجهی در نظام سلامت و ارتقای کیفیت زندگی افراد جامعه ایفا می‌کنند .
روز دندانپزشک رو که امروز 23 فروردین ماه باشه به تمامی همکاران و جامعه دندانپزشکی ایران تبریک می گوییم. در این روزهای سخت کرونایی که دندانپزشکان احتمال بیشترین تماس را با ویروس کرونا به واسطه معاینه مستقیم بیماران داشتند ، آرزو میکنیم همیشه سلامت و پایدار بوده و در راه رسیدن به آرمان‌هایتان موفق باشید.
وب سایت دنتال مد  | DENTALMED.IR